OSALLISTU

Suurin osa kokeistamme perustuu aivotoiminnan mittaamiseen laboratoriossa, mutta teemme myös paljon kokeita verkossa. Tälle sivulle on listattu tällä hetkellä käynnissä olevat labortoriokokeet sekä sellaiset tutkimukset, joihin voit osallistua omalla tietokoneellasi tai tabletillasi.

LABORATORIOKOKEET

Nuorten huomion kiinnittyminen ja sosiaaliset tilanteet

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä koulukiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä selvittämällä lasten tarkkaavaisuuden toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Tutkimus tehdään silmänliikekameran avulla Turun PET-keskuksessa. Lue tutkimustiedote tästä linkistä.

Kuka voi osallistua: 11-14 vuotiaat lapset

Lisätietoja: Birgitta Paranko (birgitta.paranko@tyks.fi)


Koko kehon aineenvaihduntatutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aivojen ja kehon aineenvaihduntaa sekä kylmäaltistuksen vaikutusta aineenvaihdunnan vilkkauteen. Tutkimus tehdään koko kehon PET-menetelmän avulla Turun PET-keskuksessa.

Kuka voi osallistua: 18-30 vuotiaat naiset. Etsimme tällä hetkellä tutkimukseen terveitä verrokkeja

Lisätietoja: Sanna Himanen (sanna.himanen@tyks.fi)


NETTIKYSELYT

Alla on listattuna käynnissä olevat nettikyselyihin perustuvat tutkimukset joihin voit osallistua omalla tietokoneellasi tai älylaitteellasi. Kuka tahansa voi osallistua näihin tutkimuksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä sinua voida tunnistaa vastaustesi perusteella. Ainoastaan tutkimusryhmämme jäsenet käsittelevät kerättyjä vastauksia. Kokeisiin osallistumiseen menee tyypillisesti noin 5-15 minuuttia

Pahat ja hyvät tunteet kehossa

Ihminen on luonteeltaan sosiaalinen eläin, mutta yhdessä eläminen aiheuttaa myös kaikenlaisia ristiriitoja ja konflikteja. Tässä tutkimuksessa selvitämme, millaisia kehollisia tuntemuksia erilaiset myönteiset ja kielteiset ihmisten väliset tilanteet aiheuttavat. Sinulle näytetään erilaisia kuvia, joiden aiheuttamia kehollisia tuntemuksia sinua pyydetään arvioimaan.

Osallistu tunnetutkimukseen


Musiikkitunteet

Musiikki aiheuttaa usein voimakkaita tunteita, ja monesti uhmiset käyttävät musiikkia myös tunteidensa säätelemiseen. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaiset musiikkikappaleet aiheuttavat ihmisille erilaisia tunteita. Lisäksi sinua pyydetään arvioimaan, millaisia tunteita haluaisit yleensä kokea musiikkia kuunnellessasi.

Osallistu musiikkitutkimukseen


Suuri suomalainen vitutustutkimus

Vitutus on keskeinen osa suomalaista tunnemaisemaa, ja keskeinen innoittaja esimerkiksi musiikissa ja taiteessa. Tässä tutkimuksessa selvitämme, millainen tunne vitutus on. Sinua pyydetään arvioimaan omaa vitutustasi, listaamaan erilaisia vituttavia asioita sekä arvioimaan kuinka samanlainen tunne vitutus on suhteessa muihin tunteisiin.

Osallistu vitutustutkimuksen osaan 1
Osallistu vitutustutkimuksen osaan 2
Osallistu vitutustutkimuksen osaan 3


Mikä on pahaa?

Yhteinen moraalikoodimme säätelee sitä, mitä pidämme hyvänä ja mitä pahana. Tällaiset käsitykset myös ohjaavat käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme. Tässä tutkimuksessa kartoitamme, millaisia asioita ihmiset pitävät yleensä hyvinä ja pahoina, ja kuinka usein he tällaisia asioita tekevät.

Osallistu pahuustutkimukseen


Missä musiikki tuntuu?

Musiikki aiheuttaa ihmisissä monenlaisia tuntemuksia. Tässä tutkimuksessa selvitämme musiikin kehossa aiheuttamia kokemuksia. Kokeen aikana kuulet lyhyitä musiikkinäytteitä. Pyydämme sinua arvioimaan, missä kohdissa kehoa musiikin synnyttämät tunteet tuntuvat. Ruudulla näkyy ihmishahmo, johon sinua pyydetään värittämään alueet, joissa koet jotain tuntemuksia kuunnellessasi kappaleita.

Osallistu musiikkitutkimukseen


Kipututkimus

Kipu on merkki elimistön vauroitumisesta tai toimintahäiriöstä. Tässä tutkimuksessa karoitamme kuinka yleisiä erilaiset kivut ja muut kehon tuntemukset ovat väestötasolla. Sinulta kysytään ensin erilaisia taustatietoja, ja tämän jälkeen sinua pyydetään merkkaamaan kehon alueet joissa mahdollisesti koet kipua ja muunlaisia tuntemuksia.  Huomaa – tutkimukseen haetaan kaikenlaisia osallistujia! Voit siis täyttää lomakkeen vaikket kokisikaan mitään kipua tällä hetkellä!

Osallistu kipututkimukseen


Käärmetutkimus

Monet ihmiset pelkäävät käärmeitä ja muita eläimiä. Tässä tutkimuksessa selviretään kuinka lähelle ihmiset uskaltavat mennä käärmeitä ja muita eläimiä tuntuematta voimakasta pelkoa. Sinulta kysytään ensin erilaisia taustatietoja, ja tämän jälkeen sinua pyydetään arviomaan miltä sinusta tntuisi, jos olisit eri etäisyyksillä käärmeistä tai muista eläimistä. Vastaaminen kestää noin 5-10 minuttia.

Osallistu käärmetutkimukseen


Kauhuelokuvatutkimus

Monet ihmiset pitävät kauhuelokuvista, vaikka ne perustuvat katsojien pelotteluun ja epämiellyttävien tuntemuksien aiheuttamiseen katsojille. Tässä tutkimuksessa selvitämme kauhuelokuviin liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia, ja etsimme kaikkien aikojen pelottavinta kauhuelokuvaa. Kokeesta on olemassa kaksi eri versiota, voit osallistua kumpaan tahansa tai vaikkapa molempii!

Osallistu kauhuelokuvatutkimukseen, versio 1
Osallistu kauhuelokuvatutkimukseen, versio 2


Miltä pelko tuntuu?

Ihmisillä on lukuisia erilaisia pelkojen kohteita, aina vaarallisista eläimistä erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Tässä tutkimuksessa selvitämme,  kuinka samankaltaisilta erilaiset pelkojen kohteet tuntuvat. Sinulle näytetään joukko erilaisia asioita ja tapahtumia joita ihmiset voisivat pelätä, ja pyydetään järjestelemään ne ruudulla sen mukaan kuinka samankaltaisia nämä pelkojen kohteet mielestäsi ovat.

Osallistu pelkojen samankaltaisuustutkimukseen


Pelkojen yleisyystutkimus

Ihmiset voivat pelätä monenlaisia asioita. Jotkut pelkojen kohteet ovat hyvin konkreettisia, toiset taas hyvin epämääräisiä tai kaukaisia. Tässä tutkimuksessa selvitämme, mitä asioita ihmiset tyypillisesti pelkäävät. Sinua pyydetään ensin valitsemaan listasta kaikki sellaiset asiat joita koet pelkääväsi. Tämän jälkeen sinulta kysytään muutamia tarkentavia kysymyksiä pelkojesi kohteista.

Osallistu pelkojen yleisyystutkimukseen


Kehon ja mielen tuntemukset

Tuntuuko pelko kehossa? Entä voiko sydämen sykkimisen tuntea myös mielessä? Tässä kokeessa selvitämme, missä päin kehoa erilaiset mielen ja kehon toiminnot tuntuvat. Sinulle esitetään erilaisia mielen ja kehon toimintoja kuvaavia sanoja, ja tehtävänäsi on merkitä ihmishahmoa esittävään kuvaan paikat, joissa kyseinen toiminto mielestäsi tuntuu.

Osallistu tutkimukseen kokemuksista mielessä ja kehossa


Mitä mielessä liikkuu?

Monet mielen ja kehon tapahtumat tuntuvat meistä hyvin erilaisilta – esimerkiksi tärkeän päivämäärän palauttaminen mieleen tuntuu sekä mielessä että kehossa hyvin erilaiselta kuin vaikkapa nälkä. Tässä tutkimuksessa kartoitamme erilaisten mielen ja kehon kokemusten samankaltaisuutta. Sinulle näytetään joukko mielen ja kehon toimintoja kuvaavia sanoja, ja pyydetään järjestelemään ne ruudulla sen mukaan kuinka samankaltaisilta ne tuntuvat.

Osallistu tuntemusten kartoitustutkimukseen


Seksuaalinen koskettaminen

Koskettaminen auttaa meitä kiihottumaan. Mutta onko seksuaalisesti kiihottava kosketus samanlaista masturboidessa ja silloin, kun harrastamme seksiä partnerin kanssa? Ja kuinka hyvin ihmiset tietävät, minkä alueiden koskemista vastakkainen sukupuoli pitää kiihottavana? Tässä kokeessa sinua pyydetään merkitsemään ihmiskehoon alueet, joiden koskettamista pidät seksuaalisesti kiihottavana

Osallistu seksuaalisen koskettamisen tutkimukseen


Eläinpelkojen yleisyys

Monet ihmiset pelkäävät jotain tiettyjä eläimiä. Vaarallisten eläimien vältteleminen onkin luonnollisesti järkevää. Tässä kokeessa selvitämme, mitä eläimiä pelätään kaikkein yleisimmin. Sinulle näytetään kuvia erilaisista elämisitä, ja tehtävänäsi on yksinkertaisesti arvioida kuinka paljon pelkäät kutakin eläintä. Kokeesta on myös erillinen versio lapsille, johon alle 18-vuotiaat voivat osallistua jos heidän huoltajansa täyttää suostumuslomakkeen. Lasten kokeessa ei näytetä kaikkein pelottavimpia eläimiä ollenkaan.

Osallistu tutkimukseen aikuisten eläinpeloista

Osallistu tutkimukseen lasten eläinpeloista (vaatii huoltajan suostumuksen)


Tutkimus sosiaalisesta koskettamisesta

Sosiaalista kosketusta voidaan käyttää erilaisissa arkipäivän tilanteissa viestimään monia eri asioita. Monet meistä käyttävät sosiaalista koskettamista eri tavalla riippuen siitä, kenen kanssa kommunikoivat. Tässä kokeessa selvitämme, miten se, kenen kanssa kommunikoidaan, vaikuttaa siihen, mihin heitä voidaan koskea. Sinulta kysytään tietoja sosiaalisen verkostosi jäsenistä, jonka jälkeen tehtäväsi on värittämällä näyttää meille, mihin voisit koskea heitä.

Osallistu tutkimukseen sosiaalisesta koskettamisesta


Elokuvien herättämät tunteet

Elokuvien kohtausten aiheuttamat tunteet voivat vaihdella nopeastikin: Siinä missä kohtauksen alussa voit olla täysin tyyni, yllättävän käänteen seurauksena saatat olla äärimmäisen virittynyt jopa parin sekunnin päästä. Meillä on käytössä noin 100 lyhyttä kohtausta hyvin tunnetuista elokuvista, ja haluamme kerätä tietoa siitä, miten nopeasti katselijoiden tunteet muuttuvat kohtauksia katsellessa. Sinua pyydetään arvioimaan tuntemuksiasi katsellessasi kohtauksia. Jokainen arviointi tallennetaan, joten vaikka kaikkien kohtausten arvioiminen kestää noin kaksi tuntia, sinun ei tarvitse arvioida kaikkia kohtauksia edistääksesi työtämme!

Osallistu tutkimukseen elokuvien herättämistä tunteista