Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät

Tällä sivulla on lisämateriaalia Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät -kirjaan jonka Tammi on julkaissut alun perin vuonna 2014. Suuren kysynnän vuoksi vuonna huhtikuussa 2023 julkaistaan täydennetyn kuudennen laitoksen digitaalinen versio.

Kirja selostaa kattavasti keskeisimmät tilastolliset analyysimenetelmät alkaen aineiston keräämisestä ja kuvailemisesta sekä perusanalyyseista aina yksinkertaisiin monimuuttujamenetelmiin asti. Tilastollisten menetelmien teoreettiset perusteet esitetään niin yksinkertaisesti ja havainnollisesti, ettei niiden ymmärtäminen edellytä laajoja matematiikan taitoja. 

Havainnolliset laskuesimerkit helpottavat asioiden omaksumista. Monipuoliset ja selkeät ohjelmistoesimerkit sisältävät myös kuvitetut ohjeet tulosteiden tulkinnasta. Esimerkkien avulla vasta-alkajakin ymmärtää tilastollisten menetelmien perusteet ja pääsee analysoimaan tutkimusaineistoja itsenäisesti. Teos soveltuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen teon ja tilastollisten menetelmien perusoppikirjaksi kaikilla aloilla. Kattavuutensa ja monipuolisten esimerkkiensä ansiosta kirja toimii myös varttuneemman tutkijan hakuteoksena, ja monipuolisten esimerkkien vuoksi se sopii myös erinomaisesti itseopiskeluun.

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät -harjoituskirjan ilmainen digitaalinen versio

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät -harjoituskirja soveltuu käytettäväksi kaikkien tilastotieteen oppikirjojen ja tilasto-ohjelmien ohessa. Laskutehtävät voi tehdä sekä käsin että tietokoneohjelmiston avulla. Harjoituskirja sisältää yli 300 tehtävää oikeine ratkaisuineen. Tehtäviin kuuluu sekä teoreettisia kysymyksiä, kertauskysymyksiä että tietokoneharjoituksia. Teos noudattaa Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät -oppikirjan rakennetta.

Harjoituskirjan painos on loppu, mutta digitaalisen version (PDF) voi ladata ilmaiseksi omaan käyttöön tästä linkistä. Teoksen muuttaminen tai uudelleenlevittäminen ei ole sallittua, linkkaa tämä sivu jos haluat käyttää teosta esimerkiksi kurssillasi. © Lauri Nummenmaa ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2023.

Harjoituskirjan aineistopaketti

Harjoituskirjan aineistot voi ladata omalle koneelleen tästä linkistä. Datapaketti sisältää harjoituskirjan tehtävien aineisto SPSS (*.sav), Excel (*xls) sekä sarkainerotetussa (tab delimited) tekstimuodossa (*.txt). Tekstimuotoiset aineistot pystyy lataamaan helposti mihin tahansa tilasto-ohjelmistoon. Tarkat aineistokuvaukset löytyvät harjoituskirjan lopusta.